Wersja PDF do pobrania

 23-05-2018 (środa)

14.00   Rejestracja uczestników

14.30   Obiad

15.30   Oficjalne otwarcie konferencji

16.00   Wykład Prezesa Stowarzyszenia Polska Armatura Przemysłowa (SPAP) Jana Kasprzyka –
„Uszczelnienia spoczynkowe – przegląd aktualnych rozwiązań oraz materiałów”

17.00   Przerwa kawowa

17.15  David Edwin Scott – ‘European Sealing Association – a short introduction’. Prezentacja na temat ‘Investigating Packing Friction in Rotary Applications’.

17.45   Sesja poświęcona pamięci prof. Marka Gawlińskiego (przewodniczący dr inż. Zdzisław Sysak)

19.30   Kolacja – grill

24-05-2018 (czwartek)

8.00   Śniadanie

9.00   Sesja I Uszczelnienia statyczne połączeń kołnierzowych
(przewodniczący dr inż. Janusz Blachura) 

 • “Unavoidable minimum leakage of PTFE-gaskets due to diffusion”  Lüttecke M., Riedl A.
 • “Elastomeric seals and Gasket flange behaviour characterization for service in arctic environment” Omnès B., Javanaud S., Lejeune H., Richard K.
 • „Badania uszczelnień złączy kołnierzowo-śrubowych pracujących w temperaturze kriogenicznej” Walencki Ł., Jaszak P.
 • „Badania uszczelek  wielokrawędziowych w aspekcie ich pracy w warunkach pełzania. Dobór materiału” Zajączek J., Grabski J.
 • Life prediction for gaskets for PTFE, fiber and graphite seals” Lambertz P., Riedl A. 

10.20   Przerwa kawowa

10.30   Sesja II Problemy konstrukcyjne pomp
(przewodniczący prof. dr inż. Janusz Plutecki)

 • „Skutki użytkowania pomp poza zalecanym zakresem pracy” Lorenz W., Janczak M.
 • „Superkawitacja w pompach odśrodkowych wielostopniowych”  Korczak A. Synowiec T.
 • „Możliwości prac badawczych w zakresie projektowania i eksploatacji pomp bezwałowych” Jędral W.
 • „Tarcza odciążająca siłę osiową w pompie odśrodkowej wielostopniowej ze sprężyście podpartym pierścieniem ślizgowym lub oporowym”  Korczak A., Marcinkowski W. A., Peczkis G.
 •  Modernizacja systemu chłodzenia uszczelnień mechanicznych pomp ropy naftowej” Błaszczyk A., Nawrocki M. 

12.00   Przerwa kawowa

12.30 Sesja III Problemy armatury przemysłowej
                          (przewodniczący prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba) 

 • „Zawory iglicowe – zawory regulacji strumienia przepływu – badania numeryczne” Rogula J., Gołaś W.
 •   „Metoda projektowania kompensatora gumowo-metalowego” Skrzypacz J., Adamek K., Jaszak P.
 • „Analiza numeryczna pracy prototypu zaworu kulowego z kryzą pomiarową” Rogula J., Romanik G., Krzeminski E.
 • „Badanie trwałościowe zaworu DN25 – ocena szczelności” Burkiewicz M., Rogula J.
 • „Współczynniki obliczeniowe do projektowania uszczelnień dławnicowych armatur”, Schulz P., Romanik G., Podkomorzy K., Tarasevich Y. 

14.30 Obiad

16.00 Sesja IV sesja plakatowa
(przewodniczący dr inż. Janusz Rogula) 

 • „Projektowanie połączenia kołnierzowego z uszczelką w metodzie elementów skończonych” Adamek K., Jaszak P.
 • „Nowe typy konstrukcji wirników pomp wirowych, pracujących w zakresie niskiej szybkobieżności” Skrzypacz J.
 • “The CFD simulation of the flow structure in the sewage pump” Moloshnyi  , Szulc P.
 • “Porównanie parametrów energetycznych pompy odśrodkowej z wirnikiem rurowym przy współpracy z kanałem koncentrycznym i kanałem spiralnym” Chomiuk B., Skrzypacz J.
 • „Badania modelowe współpracy promieniowego pierścienia uszczelniającego z czopem walca”  Salwiński J.,   Horak W.,   Szczęch M.
 • „Przeciwdziałanie  frettingowi w uszczelnieniach impulsowych” Tarelnik W., Antoszewski B.,  Marcinkowski W., Konopliaczenko E., Żukow A.
 • „Nowe rozwiązania konstrukcji uszczelnień semi-metalowych” Jaszak P.
 •  „Wpływ położenia przysłon kanałów wirnika typu Vortex na parametry pracy pompy” Machalski A., Skrzypacz J.
 •    „Badania trwałościowe armatury zaporowej żeliwnej w podwyższonej temperaturze” Romanik G., Podkomorzy K.
 • „Ocena szczelności uszczelnień dławnic zaworów” Romanik G., Miarka B.
 • „Wykorzystanie wyższych modeli turbulencji do analizy zjawisk przepływowych zachodzących w wirniku pompy wirowej z mikrorowkami” Bieganowski M., Skrzypacz J.
 • „Analiza efektywności pracy układu odwadniania wyrobisk górniczych” Machalski A., Skowroński M.
 •  “The investigation of the cavitation processes in the radial labyrinth pump” Moloshnyi O., Szulc P.
 • “Probabilistic approach to determination of dynamic characteristics of automatic balancing device” Tarasevych Y.Y., Sovenko N.V., Savchenko I.N., Skrzypacz J.
 • „Numeryczne modelowanie odkształceń grafitu ekspandowanego na przykładzie optymalizacji konstrukcji uszczelnienia spiralnego” Jaszak P.

17.30 Przerwa kawowa

17.45 Uroczyste, otwarte obrady Sekcji Uszczelnień i Techniki Uszczelniania SIMP.
40-ste urodziny sekcji.

19.30 Uroczysta kolacja

25-05-2018 (piątek)

8.00   Śniadanie

9.00   Sesja V Uszczelnienia w ruchu obrotowym
(przewodniczący prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral) 

 • „Badania rozkładu ciśnienia w wielostopniowym uszczelnieniu z cieczą ferromagnetyczną”  Szczęch M., Horak W., Salwiński J., Tarasewicz J.
 • „Opracowanie wysokociśnieniowego uszczelnienia mechanicznego pracującego z instalacją cieczy zaporowej” Norymberczyk Ł., Iwaniak A., Lasek J., Duźniak M.
 • “The specific features of high-velocity magnetic fluid sealing complexes” Radionov A., Podltsev A., Peczkis G.
 • „Wpływ termosprężystości na parametry pracy bezstykowych uszczelnień czołowych” Błasiak S.
 • „Rozwój czołowych uszczelnień impulsowych – elementy teorii i konstrukcji” Kundera C. Martsynkovskyy V., Martsynkovskyy V., Hudkov S.

 10.20   Przerwa kawowa

10.30   Sesja VI Materiały konstrukcyjne
(przewodniczący prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski) 

 • „Tribologiczne powłoki węglowe o zaawansowanej mikrostrukturze” Kot M., Major Ł., Wiązania G., Lackner J.
 • „Wpływ nacisku i prędkości ślizgania na tarcie pianek poliuretanowych (PUR) o różnej twardości podczas współpracy ze stalą po zwilżeniu wodą” Capanidis D., Sokolska J.
 • „Właściwości tribologiczne elastomeru termoplastycznego TPU stosowanego w technologii druku 3D” Wieleba W., Pawlak W.
 • „Odporność uszczelnień spoczynkowych na działanie biopialiwa II generacji” Rogula J., Struś M.
 • Uszczelnienie szczotkowe z bimetalowym elementem termoregulacyjnym” Stanclik M.

12.00   Przerwa kawowa

12.30   Sesja VII Optymalizacja konstrukcji – pomp-uszczelnień-armatury
(przewodniczący dr inż. Marek Skowroński)

 • „Zawory zwrotne – ważny element dla ochrony pomp – model 3D zaworu i jego analiza numeryczna” Rogula J., Szymków J., Nykiel B.
 • „Porównanie wyznaczonych współczynników obliczeniowych „m” i „y” zgodnie z normą ASTM F3149-15” Samek Ł., Myjak P.
 • „Systemy sterowania armaturą regulacyjną zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0 na przykładzie pozycjonera PZ 5000” Kazała R., Rogalka M.
 • „Współczynnik niedoboru mocy w algorytmie obliczeń konstrukcyjnych pomp śmigłowych” Altyntsev I., Homa D., Korczak A.
 • „Uszkodzenia uszczelnień siłowników hydraulicznych” Okularczyk W., Kurpiński M.

14.00   Oficjalne zamknięcie konferencji

14.30   Obiad