Proszę wypełnić formularz poniżej bądź skorzystać z wersji PDF formularza i wysłać wypełniony skan na adres: simpodk@interia.pl

Dane osobowe:

Adres:

Dane do faktury:

Konferencja:

Koszt całkowity: PLN (zawiera VAT)

Artykuł:

Prosimy o podanie danych każdego autora w nowym wierszu. Format zapisu: [imię], [nazwisko], [firma/uczelnia]