PDF version for download

 23-05-2018 (Wednesday)

14.00   Registration of participants

14.30   Lunch

15.30   Official opening of the conference

16.00  Lecture by the President of the Polish Industrial Fittings Association ( SPAP )

Jan Kasprzyk – ” Stationary seals – an overview of current solutions and materials”

17.00   Coffee break

17.15  David Edwin Scott – “European Sealing Association – a short introduction”. Presentation on the

subject: “Investigating Packing Friction in Rotary Applications”.

17.45   Session dedicated to the memory of prof. Marek Gawlinski (chairman Dr. Zdzisław Sysak)

19.30   Dinner – barbecue

24-05-2018 (Thursday)

8.00   Breakfast

9.00   Session I Static seals for flange connections
(chairman Dr. Janusz Blachura) 

 • “Unavoidable minimum leakage of PTFE-gaskets due to diffusion”  Lüttecke M., Riedl A.
 • “Elastomeric seals and Gasket flange behaviour characterization for service in arctic environment” Omnès B., Javanaud S., Lejeune H., Richard K.
 • „Badania uszczelnień złączy kołnierzowo-śrubowych pracujących w temperaturze kriogenicznej” Walencki Ł., Jaszak P.
 • „Badania uszczelek  wielokrawędziowych w aspekcie ich pracy w warunkach pełzania. Dobór materiału” Zajączek J., Grabski J.
 • Life prediction for gaskets for PTFE, fiber and graphite seals” Lambertz P., Riedl A.

 10.20   Coffee break

10.30   Session II Construction problems in pump design
(chairman prof. dr inż. Janusz Plutecki)

 • „Skutki użytkowania pomp poza zalecanym zakresem pracy” Lorenz W., Janczak M.
 • „Superkawitacja w pompach odśrodkowych wielostopniowych”  Korczak A. Synowiec T.
 • „Możliwości prac badawczych w zakresie projektowania i eksploatacji pomp bezwałowych” Jędral W.
 • „Tarcza odciążająca siłę osiową w pompie odśrodkowej wielostopniowej ze sprężyście podpartym pierścieniem ślizgowym lub oporowym”  Korczak A., Marcinkowski W. A., Peczkis G.
 • Modernizacja systemu chłodzenia uszczelnień mechanicznych pomp ropy naftowej” Błaszczyk A., Nawrocki M.

12.00   Coffee break

12.30 Session III Problems of industrial fittings
                          (chairman prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba)

 • „Zawory iglicowe – zawory regulacji strumienia przepływu – badania numeryczne”  Rogula J., Gołaś W.
 • „Metoda projektowania kompensatora gumowo-metalowego” Skrzypacz J., Adamek K., Jaszak P.
 • „Analiza numeryczna pracy prototypu zaworu kulowego z kryzą pomiarową” Rogula J., Romanik G., Krzeminski E.
 • „Badanie trwałościowe zaworu DN25 – ocena szczelności” Burkiewicz M., Rogula J.
 • „Współczynniki obliczeniowe do projektowania uszczelnień dławnicowych armatur”, Schulz P., Romanik G., Podkomorzy K., Tarasevich Y.

 14.30 Lunch

16.00 Session IV poster session
(chairman dr inż. Janusz Rogula)

 „Projektowanie połączenia kołnierzowego z uszczelką w metodzie elementów skończonych” Adamek K., Jaszak P.

 • „Nowe typy konstrukcji wirników pomp wirowych, pracujących w zakresie niskiej szybkobieżności” Skrzypacz J.
 • “The CFD simulation of the flow structure in the sewage pump” Moloshnyi  , Szulc P.
 • “Porównanie parametrów energetycznych pompy odśrodkowej z wirnikiem rurowym przy współpracy z kanałem koncentrycznym i kanałem spiralnym” Chomiuk B., Skrzypacz J.
 • „Badania modelowe współpracy promieniowego pierścienia uszczelniającego z czopem walca”  Salwiński J.,   Horak W.,   Szczęch M.
 • „Przeciwdziałanie  frettingowi w uszczelnieniach impulsowych” Tarelnik W., Antoszewski B.,  Marcinkowski W., Konopliaczenko E., Żukow A.
 • „Nowe rozwiązania konstrukcji uszczelnień semi-metalowych” Jaszak P.
 •  „Wpływ położenia przysłon kanałów wirnika typu Vortex na parametry pracy pompy” Machalski A., Skrzypacz J.
 •    „Badania trwałościowe armatury zaporowej żeliwnej w podwyższonej temperaturze” Romanik G., Podkomorzy K.
 • „Ocena szczelności uszczelnień dławnic zaworów” Romanik G., Miarka B.
 • „Wykorzystanie wyższych modeli turbulencji do analizy zjawisk przepływowych zachodzących w wirniku pompy wirowej z mikrorowkami” Bieganowski M., Skrzypacz J.
 • „Analiza efektywności pracy układu odwadniania wyrobisk górniczych” Machalski A., Skowroński M.
 •  “The investigation of the cavitation processes in the radial labyrinth pump” Moloshnyi O., Szulc P.
 • “Probabilistic approach to determination of dynamic characteristics of automatic balancing device” Tarasevych Y.Y., Sovenko N.V., Savchenko I.N., Skrzypacz J.
 • „Numeryczne modelowanie odkształceń grafitu ekspandowanego na przykładzie optymalizacji konstrukcji uszczelnienia spiralnego” Jaszak P.

17.30 Coffee break

17.45 Solemn, open deliberations of the SIMP seals and sealing technology section.

40th birthday of the section.

19.30 Gala dinner

25-05-2018 (Friday)

8.00   Breakfast

9.00   Session V Seals in rotary motion
(chairman prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral) 

 • „Badania rozkładu ciśnienia w wielostopniowym uszczelnieniu z cieczą ferromagnetyczną”  Szczęch M., Horak W., Salwiński J., Tarasewicz J.
 • „Opracowanie wysokociśnieniowego uszczelnienia mechanicznego pracującego z instalacją cieczy zaporowej” Norymberczyk Ł., Iwaniak A., Lasek J., Duźniak M.
 • “The specific features of high-velocity magnetic fluid sealing complexes” Radionov A., Podltsev A., Peczkis G.
 • „Wpływ termosprężystości na parametry pracy bezstykowych uszczelnień czołowych” Błasiak S.
 • „Rozwój czołowych uszczelnień impulsowych – elementy teorii i konstrukcji” Kundera C. Martsynkovskyy V., Martsynkovskyy V., Hudkov S. 

10.20   Coffee break

10.30   Session VI Construction materials
(chairman prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski) 

 • „Tribologiczne powłoki węglowe o zaawansowanej mikrostrukturze” Kot M., Major Ł., Wiązania G., Lackner J.
 • „Wpływ nacisku i prędkości ślizgania na tarcie pianek poliuretanowych (PUR) o różnej twardości podczas współpracy ze stalą po zwilżeniu wodą” Capanidis D., Sokolska J.
 • „Właściwości tribologiczne elastomeru termoplastycznego TPU stosowanego w technologii druku 3D” Wieleba W., Pawlak W.
 • „Odporność uszczelnień spoczynkowych na działanie biopialiwa II generacji” Rogula J., Struś M.
 • Uszczelnienie szczotkowe z bimetalowym elementem termoregulacyjnym” Stanclik M.

 12.00   Coffee break

12.30   Session VII Optimization of the structure – pump-sealing-fittings
(chairman dr inż. Marek Skowroński)

 •  „Zawory zwrotne – ważny element dla ochrony pomp – model 3D zaworu i jego analiza numeryczna” Rogula J., Szymków J., Nykiel B.
 • „Porównanie wyznaczonych współczynników obliczeniowych „m” i „y” zgodnie z normą ASTM F3149-15” Samek Ł., Myjak P.
 • “Systemy sterowania armaturą regulacyjną zgodne z koncepcją Przemysłu 4.0 na przykładzie pozycjonera PZ 5000” Kazała R., Rogalka M.
 • „Współczynnik niedoboru mocy w algorytmie obliczeń konstrukcyjnych pomp śmigłowych” Altyntsev I., Homa D., Korczak A.
 • „Uszkodzenia uszczelnień siłowników hydraulicznych” Okularczyk W., Kurpiński M. 

14.00   Official closing of the conference

14.30   Dinner