SealConf jest doskonałym forum dwukierunkowej wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nowinek technicznych pomiędzy światem nauki a przemysłu. Jest to wydarzenie cykliczne, odbywające się co trzy lata, począwszy od 1977 r.
Obecna edycja dodatkowo poświęcona jest pamięci prof. Marka Gawlińskiego – pomysłodawcy i pierwszego organizatora tejże konferencji.

 Przewodniczący komitetu organizacyjnego SealConf 2018 dr hab. inż. Janusz Skrzypacz

 • Ważne terminy

  Termin zgłaszania abstraktów: 15.04.2018
  Akceptacja zgłoszonych prac: 22.04.2018
  Przesłanie pełnych tekstów referatów: 30.04.2018
  Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30.04.2018
  Termin zgłaszania uczestnictwa: 30.04.2018

Honorowy patronat

prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Rektor Politechniki Wrocławskiej

Media

Sponsorzy Złoci

Sponsorzy Srebrni